Tel. 93 406 93 93     Móvil 609 52 41 07     info@solarventi.cat
  • solarVenti

Per què SolarVenti és la millor solució contra la humitat?

SolarVenti És el millor sistema de deshumidificació amb energia solar. El sistema SolarVenti s'encén i s'apaga automàticament. No requereix connexió a la xarxa elèctrica. És autònom i no te consum. És ideal per a tot tipus de cases o edificis tot i que estiguin desocupats. No hi ha risc de fuga, danys o curtcircuits durant la seva absència. Més informació. Catàleg. més informació    catàleg

  • solarVenti
  • solarVenti
  • solarVenti
Mantingui la seva casa calenta
i seca amb els deshumidificadors SolarVenti®
tot l'any!
© SolarVenti 2012